Rasvakaivojen tyhjennykset ja vuotoalueiden siivoukset ammattitaidolla ja säännösten mukaisesti.

Referenssi

Rasvakaivon vuodon jälkeinen tilojen desinfiointi.

Tilaaja: Kiinteistö Oy Helsingin Annala / 02/2023

Toimimme nopeasti, jotta saat tilan pian kuntoon

Ylivuotanut rasvakaivo voi tapahtua milloin tahansa — ajasta ja kalenterista riippumatta. Ylivuodon puhdistaminen on kuitenkin tehtävä mahdollisimman nopeasti, sillä muuten riskinä on, että ylivuotanut rasva imeytyy kiinni lattiaan ja pintoihin ja haju leviää. Optimasiivous puhdistaa vuotoalueen ripeästi ja poistaa vuodosta aiheutuneet hajut.

Rasvakaivon ylivuodon jälkipuhdistuksen hinta

Rasvakaivon puhdistuksen ja hajujen poistojen hinta on aina yksilöllinen.

Hintaan vaikuttaa myös aika vuorokaudesta, jolloin puhdistus tulee suorittaa. Ole meihin heti yhteydessä ja kerro tilanteesta ja tarpeista, niin annamme kustannusarvion.

Mikä on rasvakaivo?

Rasvakaivolla tai rasvanerotinkaivolla estetään rasvapitoisia nesteitä joutumasta viemäriverkostoon. Tämä on tärkeä tehdä, sillä rasvanerottimeen jäävä rasva voisi muutoin jähmettyä ja saada tukoksia aikaan viemäreissä. Vaikka rasva ei hyytyisikään putkiin kiinni, voi se kuormittaa vesilaitoksia ja kunnallista viemäriverkkoa ikävästi. Rasvakaivo tai rasvanerotin pitää olla kaikkialla, jossa ruokaa valmistetaan ja käsitellään suuremmassa mittakaavassa, esimerkiksi ravintoloissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Pahanhajuinen viemäri – onko rasvakaivo vuotanut yli?

Pahanhajuinen viemäri tai ikävä haju kiinteistössä saattaa viitata rasvakaivon ylivuotoon mutta syitä voi olla monia. Moneen rasvakaivoon on asennettu tarkastusluukut kaivon kylkeen. Luukkujen tarkoitus on juurikin näyttää kaivon tilanne ja täyttöaste. Mikäli ylivuotoa ei havaita eikä kaivo vaikuta olevan täynnä, voidaan olettaa, ettei viemärihaju johdu patoutuneesta kaivosta. Seuraavaksi kannattaa tarkistaa vesilukot asunnossa, joka tehdään juoksuttamalla vettä hanoista vähän aikaa, jolloin vesilukkoihin pääsee uutta vettä, joka estää viemärihajun pääsemästä läpi.

Ota yhteyttä

Rasvakaivon ylivuodon yleisimmät syyt:

Rasvaerotinkaivon toimintahäiriö

Mikäli rasvakaivoa ei tyhjennetä säännöllisin välein, täynnä oleva kaivo johtaa ylivuotoon. Moneen rasvakaivoon on tätä nykyä asennettu pinta-anturit, jotka ilmoittavat automaattisesti täydestä kaivosta, mutta anturit voivat myös hajota tai mennä epäkuntoon. Näin voi käydä esimerkiksi rasvan päästessä kovettumaan hoitamattomassa putkessa.

Rankkasateet

Rasvakaivojen ylivuodot ovat myös olennaisesti yhdessä luonnon ääriolomuutoksiin. Muun muassa kevät- ja syysmyrskyjen yhteydessä tulevat rankkasateet kuormittavat myös rasvakaivoja. Yhä yleistyvät rankkasateet johtavat siihen, että kunnan hulevesikaivoihin kertyy nopeasti valtava määrä hulevettä. Tämä on todettu lisäävän myös rasvakaivoihin kohdistuvaa painetta, jolloin ylivuodon riski kasvaa.

Miksi rasvakaivon ylivuodon jälkipuhdistus tulisi suorittaa heti?

Rasvakaivosta vuotava rasvamassa on erittäin ikävän hajuinen. Mitä kauemmin ja mitä enemmän massaa pääsee vuotamaan lattialle, sitä suuremmalla riskillä haju tarrautuu kiinni pintoihin. Rasva voi myös imeytyä kiinni lattiaan, jolloin siivousurakasta tulee pidempi. Aikaa, hermoja ja kustannuksia välttyäksesi, on suositeltavaa turvautua ammattilaiseen, jolla on vankka kokemus rasvakaivojen ylivuotojen siivoamisesta. Optimasiivouksen siivouspalveluihin kuuluu rasvakaivojen ylivuotojen puhdistus sekä hajun poisto kohteesta. Hajut saadaan poistettua joko otsonoinnilla tai kemikaalisumutteella (ja ääritapauksissa molemmilla).

Miten vältät rasvakaivon ylivuotoa?

Mikäli rasvaa pääsee kaivoon tai viemäriin hyytymään, voi tukos tapahtua erittäin nopeasti ja vahingot olla suuria. Helpoiten näiltä tilanteilta vältytään tyhjentämällä rasvaerotinkaivo säännöllisin väliajoin. Kohteesta ja rasvakaivosta riippuen suositellaan tyhjentämään kaivo noin 1-2 kertaa vuodessa. Tyhjennyksen aikana on myös suositeltavaa tarkastaa pinta-anturien kunto.

Voiko ylivuotanut rasvamassa olla terveydelle haitallinen?

Yleisimmät jätevedessä ja siksi myös ylivuotaneessa rasvamassassa esiintyvät taudinaiheuttajat ovat bakteerit, loiset ja virukset. Ne aiheuttavat monenlaisia akuutteja sairauksia, kuten ripulia ja erilaisia infektioita. Nämä sairaudet voivat olla rajuja ja epämiellyttäviä, mutta menevät useimmiten ohi muutaman päivän tai viikon kuluttua ilman pysyviä vaikutuksia. Joissakin tapauksissa taudinaiheuttajat voivat kuitenkin aiheuttaa vakavia pitkäaikaissairauksia.

 

Optimasiivous on rasvakaivojen ylivuotoihin erikoistunut siivousalan toimija. Meiltä saat ammattimaista ja kokenutta palvelua tapauksesta ja kellonajasta riippumatta. Siivoamme kohteen rasvamassalta ja poistamme ikävät hajut.

Ota yhteyttä Soita Heti: 080 015 5525