Home- ja asbestipölystä sekä haitta-aineista tehokkaasti eroon

Erikoispuhdistukset eri muodoissaan ovat meidän arkeamme. Olemme asiantuntijoita terveydelle haitallisten mikrobien, asbestipölyn ja muiden haitta-aineiden tehokkaassa poistossa. Teemme home- ja haitta-ainepuhdistuksia projektikohtaisesti niin kodeissa, julkisissa kiinteistöissä, liikehuoneistoissa kuin teollisuuskiinteistöissäkin.

Oli oma kohteesi millainen tahansa, asiantuntemuksemme avulla terveydelle haitallisista mikrobeista ja haitta-aineista päästään tehokkaasti eroon. Puhdistustyön erikoistaito on käytössäsi puhelinsoitolla, myös akuuteissa tarpeissa. Palvelemme sinua joustavasti Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla sekä Turussa ja Tampereella. Tarpeen mukaan teemme home- ja asbestipölypuhdistuksia koko Etelä-Suomen alueella.

Mikrobi- ja homepölyn puhdistuksella tilat käyttöturvallisiksi

Mitä ovat mikrobi- ja homepöly ja miksi niiden puhdistus on tärkeää? Mitä eroa on rakennussiivouksella ja homeen puhdistuksella? Missä kohtaa saneerausta homesiivous tehdään? Voiko homepölyjen puhdistuksen tehdä kuka tahansa? Erikoissiivousten ammattilaisina meillä on kaikki tarvittava tieto ja kokemus oikein ja turvallisesti tehdyistä haitta-ainepuhdistuksista.

Homepölysiivouksella tarkoitetaan homeitiöiden, rihmastojen ja sädesienten poistoa rakenteista, pinnoilta ja irtaimistosta. Homepölynsiivouksesta käytetään myös termejä homepoisto, homesiivous, homepuhdistus ja mikrobipuhdistus. Tehostettu erikoispuhdistus viimeistelee esimerkiksi sisäilmaongelmaisen tilan tai rakennuksen korjausprosessin, jotta tilat saadaan takaisin käyttökuntoon. Perusteellinen homesiivous tehdään rakennussiivouksen jälkeen ja korjaustöiden päätteeksi. Ennen homepölypuhdistusta vaurioituneet materiaalit ja rakenteet tulee vaihtaa tai puhdistaa.

Kun mikrobivaurioituneita rakenteita puretaan tai korjataan, mikrobit itiöineen ja rimastoineen leviävät mm. ilmavirtojen ja irtaimiston mukana korjattavalle alueelle. Osa näistä sisäilmassa esiintyvistä mikrobeista saattaa aiheuttaa vakaviakin terveyshaittoja. Tavallinen rakennussiivous ei kuitenkaan riitä, vaan ainoa oikea ratkaisu on ammattilaisen tekemä mikrobi- ja homepölypuhdistus. Näin kaikki pinnat saadaan varmasti mikrobipuhtaiksi ja varmistettua tilan turvallinen käyttöönotto. Myös korjausten jälkeinen siivoustarve vähenee, kun homepöly ei pääse leviämään korjattavasta tilasta ympäristöön.

Esimerkkejä mikrobi- ja homepuhdistuskohteista:

  • Omakotitalo, jossa esimerkiksi kellarikerros on remontoitu mikrobilöydöksen seurauksena, ja saneerauksen jälkeen koko asuntoon tehdään mikrobipuhdistus. Puhdistuksella varmistetaan, ettei pinnoille jää saneerauspölyä, jonka mukana mikrobi voisi kulkeutua eteenpäin.
  • Sisäilmaongelmainen tila, johon tehdään kosteus- ja homevauriokorjauksia. Homesiivouksella tilat saadaan turvallisesti takaisin käyttöön.
  • Puhdistuksia tehdään puretuille pinnoille ja rakenteille myös kesken saneerauksen, esimerkiksi ennen uusien eristeiden ja seinälevyjen asennusta.

Alla olevissa kuvissa näkyy laaja homevahinkokohde, johon toteutimme purkutyöt.
Kohteessa oli rättipatterin venttiili vuotanut ja höyry aiheuttanut reilun 60 päivän aikana isot vauriot. 
Asukas itse ei ollut asunnossa näiden kuukausien aikana. Vahinko tuli ilmi huoltomiehelle, 
kun hän meni katsomaan piippaavaa palohälytintä

homevaurio

Homesiivouksia henkilö- ja tilasuojauksin

Mikrobi- ja homepuhdistuksen tekee aina puhdistustyön ammattilainen. Optimasiivouksella on homesiivouksista vuosien kokemus ja luotettava ammattitaito, joka takaa laadukkaan työnjäljen hankalissakin puhdistuskohteissa.

Homesiivouksessa tarvitaan puhdistustyön erikoisosaamista, huolellista henkilö- ja tilasuojautumista sekä oikeita puhdistusvälineitä ja -aineita. Työ toteutetaan erityisin suojaustoimin, jossa eristetään työstettävä tila ja varmistetaan tehostettu ilmanvaihto ulkoisin ilmanpuhdistusyksiköin. Puhdistustyöt tehdään työntekijät suojaten kerroshaalarein ja vahvoilla maskeilla. Käytämme puhdistusaineina HomeCombia ja Novoriten tuotteita. Tehdyistä toimenpiteistä laaditaan aina työsuunnitelmapöytäkirja.

Asbestipölyn tehokas poisto purkukohteesta

Vanhempia asuintalojen, kiinteistöjen sekä julkitilojen saneerausten yhteydessä puhutaan paljon asbestista ja sen terveysvaaroista. Mitä asbesti on ja miksi siitä pitää päästä eroon? Erikoispuhdistusten asiantuntijana hoidamme luotettavasti asbestipölyn ja haitta-aineiden puhdistustyöt erilaisissa kohteissa.

Asbestipölypuhdistusta tarvitaan kohteessa, jossa on tehty haitta-aine löydös. Yleisin löydös koskee asuntojen kiinniteaineista löydettävät asbestikuidut. Muovimattojen liimoissa, kaakelien laasteissa ja betonin tasoiteaineissa on 1960-70-luvuilla yleisesti käytetty asbestia sisältäviä kiinniteaineita. Koska kiinniteaineen poistotyöstä aiheutuu yleensä runsaasti pölyä, kohteeseen tulee heti purkutöiden jälkeen tehdä huolellinen asbestipuhdistus.

Asbestipölystä vaaraa terveydelle

Onko omassa remonttikohteessasi todettu asbestia? Etsitkö tilojen puhdistamiseen luotettavaa tekijää?

Asbesti ei ole leikin asia, sillä se sairastuttaa vuosittain tuhansia suomalaisia kodeissa ja työpaikoilla. Asbestikohteen siivous tulee aina jättää ammattilaisten huoleksi. Teemme asbestipölypuhdistukset tarvittavalla laajuudella ja asianmukaisesta suojauksesta huolehtien.

Itse purkutöiden ja haitta-aineen poistamisvaiheessa käytetään tehostettua erillistä ilmanvaihtoa, lisäksi työstettävä tila eristetään huolellisesti. Puhdistus tehdään yleensä kaksivaiheisena, jolloin välittömästi purkutöiden jälkeen tehdään varsinainen puhdistustyö ja uusi puhdistus sen jälkeen kun asunnon uudet pinnoitteet on asennettu. Siivouksen jälkeen puhtaus voidaan tarvittaessa varmistaa uudella näytteenotolla.

Haitta-aineiden tehopuhdistukset saneerauskohteista

Asbestin ohella rakennuksissa esiintyy monia muitakin terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita. Näitä ovat mm. kreosootti (esim. kivihiilipiki), PCB-yhdisteet, öljyt ja raskasmetallit kuten lyijy. Suomen lainsäädäntö edellyttää, että rakennusten haitta-aineet kartoitetaan ennen korjaus- ja purkutöitä sekä sisäilmaongelmien selvittämisen yhteydessä.

Optimasiivous tuottaa haitta-aineiden puhdistuspalvelua erilaisiin saneerauskohteisiin niin kotitalouksille, taloyhtiöille, yrityksille kuin rakennusurakoitsijoillekin. Tarjoamme käyttöönne puhdistustyön erikoisosaamista, jossa huomioidaan kohteen erityispiirteet, asianmukainen henkilö- ja tilasuojautuminen sekä oikeiden puhdistusmenetelmien ja puhdistusaineiden käyttö. Tehdyistä toimenpiteistä laaditaan aina työsuunnitelmapöytäkirja.

TIESITKÖ TÄMÄN – MIKÄ ON MIKROBI?

Mikrobi on yleisnimitys pieneliöille, joita on kaikkialla elinympäristössämme, niin maaperässä, ilmassa kuin erilaisilla pinnoillakin sisäilmassa. Mikrobeja ovat mm. homeet, bakteerit, sienet, hiivat ja virukset. Rakennuksissa kasvava homesieni ja mikrobit tuottavat rihmaston kappaleita sekä erilaisia kaasuja ja toksiineja. Bakteereihin kuuluvien sädesienten kasvutapa muistuttaa homesieniä.

Osa mikrobeista on ihmisen terveydelle haitallisia tai vaarallisia. Mikrobeja ovat allergisoivat, patogeeniset eli sairauksia aiheuttavat mikrobit sekä toksiset eli myrkylliset mikrobit. Mikrobien vaikutukset vaihtelevat eri ympäristössä ja olosuhteissa sekä niillä on lisäksi yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi kosteusvauriokohteissa vakavampia vaikutuksia edeltää vuosien altistuminen. Oireita ovat mm. hengitysteiden ärsyyntyminen (esim. nuha, kurkkukipu), silmien ärsytysoireet (esim. kutina, punoitus), iho-oireita (esim. kutina, ihottuma) tai yleisoireita kuten kuume ja väsymys ja päänsärky.

Lähteet: hengitysliitto.fi, sisailmayhdistys.fi

TIESITKÖ ETTÄ…?

Homepölysiivous tehdään aina korjaustyön lopuksi ja vasta sitten, kun vaurioituneet materiaalit ja rakenteet on vaihdettu tai puhdistettu. Kysy lisää, me opastamme!

//

Jäikö jokin asia haitta-aineiden erikoispuhdistuksissa askarruttamaan? Kysy, niin kerromme lisää.
Asiakaspalvelu: 080 015 5525

Etsitkö tekijää, jolta saneerauskohteiden haitta-ainesiivoukset sujuvat tehokkaasti ja turvallisesti?
Ota yhteyttä

Onko sinulla mikrobi- ja homepuhdistusta tarvitseva kohde Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella?

Jätä yhteydenottopyyntö

Tehtiinkö saneerauskohteessasi haitta-ainelöydös?

Tilaa meidät puhdistustöihin!

Asiakaspalvelu: 080 015 5525

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalvelunumeroon 080 015 5535 tai ota yhteyttä oheisella lomakkeella.