Professionell specialstädning

erikoissiivouspalvelut optimasiivous

Städtjänster

 • Flyttstädning
 • Kontorsstädning
 • Städning av allmänna utrymmen i husbolag
 • Allergistädning
Siivouspalvelut optimasiivous

Specialstädtjänster

 • Desinficering
 • Luktborttagning
 • Likstädning
 • Brottsplatsstädning
 • Röjnings-/tömningsstädning av bostäder
Vahinkopalvelut optimasiivous

Skadetjänster

(öppet 24/7, tfn 0800 155 535)

 • Bekämpning av vattenskador
 • Städning av läckageskador
 • Torkning av fuktskador
 • Städning av brandskador
 • Städning av åverkansskador

Saneringstjänster

 • Rivningsarbeten
 • Röjningsstädning
 • Lägenhetsreparationer
 • Målning och tapetsering
 • Golvrenovering
 • Möbelmontering

Professionell specialstädning

Optimasiivous har specialiserat sig på krävande lokalrengöring och eftersanering. Företaget grundades 2017 av tre experter i fastighets- och hälsovårdsbranschen med över tio års erfarenhet av specialstädning och skadereparationer. Vi utför bland annat städning efter brand, vattenskador, avhysningar och dödsfall i hemmet samt brottsplats- och skadesaneringar. Vi är verksamma i Södra Finland.

Beställning av städning och skadereparationer

Våra kunder är till exempel boende, hyresvärdar, fastighetsägare, disponenter och myndigheter. Vi reagerar snabbt på kundernas behov och har en responstid på bara ett par timmar vid behov. Vår personal har förbundit sig att ge utmärkt kundservice, använda miljövänliga rengöringsmedel och göra ett förstklassigt arbete. Vi behandlar alla våra kunder individuellt och har ett empatiskt och förstående förhållningssätt vid olyckor och kriser som drabbar kunderna.

Ta kontakt, så berättar vi hur vi kan hjälpa Dig

Ring under kontorstid till vårt kundtjänstnummer 0800 155 525 eller skicka ett meddelande på blanketten. I brådskande skadesanerings- eller specialstädningsfall kan journumret 0800 155 525 kontaktas 24/7.