fbpx

Raivaussiivous ja jätteiden lajittelu on ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa

Raivaussiivous ja jätteiden lajittelu ovat tärkeä osa ympäristön suojelua ja kunnossapitoa. Jokaisen olisi syytä tietää, miten ne tehdään oikeilla asianmukaisilla tavoilla. Voit käyttää niiden teossa apuna ammattilaisia, joilta saat hyviä neuvoja ja jotka voivat tehdä ne kokonaan sinun puolestasi. Niiden teko voi olla aikaa vievää ja joskus vaikeaa. Siksi ammattilaisten apu tulee usein tarpeeseen.

Tiedätkö vielä mitä raivaussiivous oikeastaan tarkoittaa? Siitä kerrotaan ihan ensimmäisenä. Sen jälkeen kerrotaan, miten jätteet lajitellaan oikein ja millä eri tavoilla sen voit tehdä. Saat tietää myös, miten ammattilainen auttaa sinua raivauksessa. Lopuksi kerrotaan vielä, missä tilanteissa lajitteluunkin kannattaa tai voit pyytää apua ammattilaiselta.

Tätä raivaussiivouksella tarkoitetaan

Raivaussiivous tarkoittaa monenlaista siivoamista. Sillä voidaan tarkoittaa alueen puhdistamista roskista tai vaikka rojujen keräämistä. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kasvillisuuden tai luonnonmateriaalien raivaamista esimerkiksi pihoilta, jotka pitää saada tyhjäksi uusia suunnitelmia varten. Raivaussiivousta voidaan joutua tekemään mm. metsissä, puistoissa ja vesistöissä. Sen avulla ympäristö pysyy puhtaana, kasvit pääsevät kasvamaan hyvin ja paikat tuntuvat viihtyisänä. Tämä on hyvä asia eläimillekin.

Raivaus saattaa olla vain pientä nopeaa raivaamista. Sen laajuus saattaa vaihdella suuresti eikä se aina onnistu omin neuvoin ilman ammattilaisten apua. Pihan ja muiden ulkona olevien paikkojen lisäksi se saattaa koskea sisätilojen perusteellista siivoamista ja tyhjentämistä. Niistä lisää seuraavassa kohdassa.

Sisätilojen raivaaminen

Raivauksen kohteena oleva sisätila on mm. asuintila, varasto tai vaikkapa autotalli. Sisätiloista voidaan joutua raivaamaan pois esimerkiksi jätteitä ja muita roskiin sekä kierrätykseen meneviä asioita. Lattioilta poistetaan tällöin roskia ja esimerkiksi kiertoon meneviä huonekaluja ja muuta irtaimistoa sekä tarpeetonta omaisuutta. Kun raivaus on tehty, on sisätilassa siistiä ja mieluisaa.

Sisätilojen raivaussiivous sisältää monenlaisia vaiheita:

  • Roskien poistamista
  • Perussiivoamista
  • Esineiden, huonekalujen ja muun omaisuuden hävittämistä

Raivaamisessa on usein kyse roskien poistamisesta. Kun roskat on poistettu ja turha omaisuus poistettu tieltä, voidaan sisätilassa suorittaa siivous. Se tarkoittaa imurointia, pintojen puhdistamista ja vaikka ikkunoiden pesua. Raivaamisessa koskee usein myös jätteiden lajittelua. Siitä lisää seuraavissa kohdissa.

Näin jätteet lajitellaan oikein

Yksi suuri osa raivaamista on yleensä jätteeksi kelpaavien asioiden lajittelua. Se on tärkeä osa raivaamista, jotta samalla tulee tehtyä kaikki oikein ympäristönkin kannalta. Kun jätteet lajitellaan oikein ja käsitellään oikeilla tavoilla, luonto kuormittuu mahdollisimman vähän. Siitä hyötyy jokainen, kuten lajittelija itsekin.

Lajittelu on ympäristöystävällistä, mutta taloudellisestikin kannattavaa. Silloin ei synny turhaa jätettä ja materiaalit pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään. Moni asia ei kuulu sekajätteeseen. Jätteet lajitellaan omiin kategorioihin sen perusteella, mistä ne on tehty. On monta hyvää syytä tehdä lajittelua ja tehdä se oikein:

  • Lajittele paperit sekä metalli-, lasi- kartonki- ja muovipakkaukset
  • Vie lääkejätteet apteekkiin
  • Muista kerätä biojätteet

Esimerkiksi rakentamisesta syntyy jätteitä, joita ei voi lajitella yllä mainituilla tavoilla eikä laittaa sekajätteeseen. Ne täytyy viedä lajittelupaikalle niille tarkoitetuille omille paikoilleen. Sellaisia jätteitä ovat esimerkiksi haravointijätteet, kestopuu, vaaralliset jätteet, betoni- ja tiilijäte, kattohuopa, sähkölaitteet ja erikoiskäsiteltävät jätteet. Kun tekee lajittelun oikein, voidaan jätteet kierrättää, hyödyntää ja käsitellä oikein. Se vähentää jätteiden määrää kaatopaikoilla ja säästää samalla luonnonvaroja. Lajittelua tehdään monilla eri tavoilla, riippuen esimerkiksi siitä missä asuu. Seuraavassa kohdassa kerrotaan millä eri tavoilla lajittelua voi tehdä.

Jätteeksi kelpaavien materiaalien lajittelua tehdään eri tavoilla

Jätteitä ei lajitella aina samalla tavalla. Se riippuu siitä, asuuko taloyhtiössä vai omakotitalossa. Taloyhtiöissä on käytössä erilliset jäteastiat esimerkiksi muoville, lasille, metallille, biojätteelle ja sekajätteelle. Kun lajittelee nämä kotona erikseen, on helppoa käydä viemässä ne taloyhtiön pihalla oleviin niille tarkoitettuihin jäteastioihin. Tällä tavalla sekajäteastia ei täyty turhista jätteistä.

Jätteitä voidaan viedä esimerkiksi kauppojen pihoilta löytyviin keräysastioihin, lukuun ottamatta biojätteitä ja sekajätteitä. Käyttökelpoisia vaatteita, asusteita ja kenkiä kerätään monien kauppojen pihoilta löytyviin keräyskontteihin. Niitä, kuten muutakin käyttökelpoista omaisuutta voi viedä suoraan kierrätyskeskuksiin ja kirpputoreihin. Niitä voi myydä ja tehdä niillä rahaa. Omaisuuden myyminen onnistuu lisäksi hyvin netissä olevilla kirpputoreilla.

Näillä tavoilla ammattilainen auttaa raivauksessa

Raivaaminen ei ole aina helppoa. Se saattaa olla työlästä eikä onnistu ilman apuvälineitä tai apukäsiä. Kannattaa pyytää ammattilainen apuun, jos kyseessä on suuri ja erikoinen raivaaminen. Heidän kanssaan voidaan tehdä ensin tarkan suunnitelman siitä, mitä kaikkea raivauksessa pitää tehdä. Heidän avullaan saadaan tietää kaikki vaiheet, jotka raivauksessa pitää tehdä sekä sen millaiset resurssit siihen tarvitaan. Siihen voidaan tarvita joskus jopa erillisiä lupia, josta he osaavat sinulle kertoa.

Jos kyseessä on suuri raivaustyö, ammattilaiset auttavat järjestämään tarvittavat laitteistot ja työvoiman. He tietävät mitä riskejä pitää raivaamisessa ottaa huomioon. Kaikki tehdään heidän avullaan mahdollisimman turvallisesti. He suosittelevat mitä turvatoimenpiteitä kannattaa tehdä ja kertovat mitä turva- ja suojavälineitä on syytä käyttää. Heidän kauttaan saa yleensä myös hankittua ne. Koska raivaamisessa on tärkeää käsitellä jätteet oikein, sekin onnistuu ammattilaisen kautta oikein. On monta hyvää syytä tehdä raivaamista, josta lisää seuraavassa kohdassa.

Raivaus ennen ja jälkeen

Hyviä syitä tehdä raivaussiivousta

Kun pitää tehdä raivaussiivous, on siihen varmasti aina jokin hyvä syy. Se on hyödyllistä silloin, jos pitää saada jokin tila vapaaksi jotain uutta tarkoitusta varten. Sillä saa myös tehtyä tiloista viihtyisämpiä, kun tilaa ei ole täytetty liialla tavaralla ja materiaalilla. Sen avulla saadaan tilaan parempi järjestys ja tehtyä ympäristöstä selkeämmän näköinen. Raivaamista tehdään muuton yhteydessä. Sen avulla pääsee eroon myös tarpeettomasta omaisuudesta.

Joku saattaa päästä eroon stressistä, kun ympärillä ei ole liikaa tavaroita. Siksi raivaaminen tekee joskus hyvää myös mielenterveydelle. Se saattaa lisätä samalla luovuutta ja antaa motivaatiota tehdä jotain uutta. Siitä saattaa saada myös taloudellista hyötyä, jos myy eteenpäin kaikki, mitä ei itse enää tarvitse, mutta joku muu tarvitsee. Raivaamisen avulla saattaa löytyä jotain, joka on ollut hukassa. Silloin uutta ei pidäkään mennä ostamaan ja sekin tekee säästöä. Ekologisuus on myös yksi hyvä syy tehdä raivaamista.

Voit pyytää apua lajitteluunkin ammattilaiselta

Raivaamisen lisäksi ammattilainen auttaa myös lajittelussa. Optimasiivoukselta saa apua siihen, miten tehdä se oikein ja välttää tekemästä siinä virheitä. He voivat kertoa kierrätys- ja lajittelumerkinnöistä sekä siitä mikä kuuluu mihinkin lajittelupaikkaan. Lajittelu sisältää monenlaisia määräyksiä ja lainsäädäntöjä, joista voit kysyä ammattilaiselta.

Meidän avullaan saat tietää jätteistä, jotka vaativat erikoiskäsittelyä. Me tunnistamme sellaiset jätteet ja tiedämme mitä niille pitää tehdä. Kun käytät meitä, jätteet tulee lajiteltua asianmukaisilla tavoilla ja mahdollisimman tarkkaan. Se on silloin ympäristöystävällistä ja usein myös taloudellisesti kannattavaa. Jokaisen pitäisi osata lajitella ja tehdä sitä. Silloin sekajätettä ei synny liikaa eikä turhaan. Jos luulet, että et osaa vielä lajitella oikein, pyydä apua ammattilaiselta, joka voi tehdä sitä myös sinun puolestasi.