fbpx

Kalmasiivoojan koulutus vaatii monenlaista osaamista

Hajunpoisto

Kalmasiivoojan koulutus ei ole virallinen koulutus. Jos haluaa kalmasiivoojaksi, sitä varten voi kouluttaa itseään, vaikka kalmasiivoojaksi ei voi valmistua missään suoraan. Kalmasiivoojaa tarvitaan paikoissa, joissa joku on kuollut ja paikka pitää siivota. Siksi siivoojan ammatistakin on tässä tehtävässä paljon apua. Se on paljon muutakin ja se vaatii osansa myös henkiseltä puolelta. Tässä tehtävässä tarvitaan myös hyvää fyysistä kuntoa.

Jotta tiedät tästä kalmasiivoojan työtehtävästä kaiken mahdollisen, aloitetaan kertomalla ensin siitä mitä kalmasiivous oikein tarkoittaa. Olet ehkä kiinnostunut itse tästä työstä, joten saat tietää myös, millaisista koulutuksista on apua, jos haluat kalmasiivoojaksi. Lopuksi kerrotaan vielä millaiset ovat kalmasiivoojan työllistymismahdollisuudet ja se olisiko viralliselle kalmasiivoojan koulutukselle tarvetta.

Tätä tarkoittaa kalmasiivous, joka on vaativaa siivoamista

Kalmasiivouksessa siivotaan paikka, jossa joku on kuollut tai haavoittunut. Se voi olla jonkun koti, julkinen tila esimerkiksi hotelli, kauppa tai kohde, jossa on tapahtunut jotain traagista tai joku on kuollut. Kalmasiivooja siivoaa paikalta kuolleesta ihmisestä jääneet jäänteet. Se voi tarkoittaa esimerkiksi veritahrojen pyyhkimistä, mutta myös pahempaa. Usein pitää päästä eroon myös pahoista hajuista. Kalmasiivouksessa joutuu kokemaan sellaisia asioita, joita kaikki eivät kestä. Niistä lisää myöhemmin. Ensin siitä missä kaikkialla tarvitaan kalmasiivoojan apua.

Näissä paikoissa voidaan tarvita kalmasiivoojaa

Kalmasiivooja voidaan kutsua apuun monenlaisiin paikkoihin. Niissä jokaisessa on tapahtunut jotain sellaista, jonka seurauksena joku on kuollut tai haavoittunut siellä. Jos kyseessä ei ole tapaturma tai luonnollinen kuolema, on paikkaa ensin tutkittu ennen kuin sinne on voitu päästää siivooja. Eritteet ja hajut ovat voineet muhia siellä siksi pitkään.

Kalmasiivooja joutuu siivoamaan monenlaisissa paikoissa. Kyseessä eivät ole vain kodit, vaan myös kaikki tilat, jotka pitää siivota kuoleman tai tapaturman takia, ja joihin eivät perinteiset siivoojat kykene. Paikka voi olla esimerkiksi asunto, hotelli, sairaala, koulu, kauppa, kauppakeskus, terveyskeskus sekä kaikki mahdolliset julkiset ja yksityiset tilat. Se on vaativat tehtävä, mutta tehtävään ei voi silti kouluttautua suoraan. Nyt seuraavaksi niistä koulutuksista, joissa kalmasiivooja voi kouluttaa itseään, jotta selviäisi sekä henkisesti että fyysisesti rankasta työstään.

Kalmasiivoojan opit tulevat näistä osista

Vaikka kalmasiivoojan ammattiin ei voi kouluttautua suoraan, on kalmasiivoojan työssä monista koulutuksista apua. Siivoojan peruskoulutus on tärkeä osa työtehtävää ja työssäoppiminen opettaa sellaiset asiat, joita ei siivoojan koulutuksessa opeteta. Ne liittyvät mm. henkiseen valmistautumiseen. Myös hyvästä fyysisestä kunnosta on tässä työssä apua. Kalmasiivoja voi joutua voi joutua käsittelemään vaarallisia jätteitä. Joskus paikka, jonne pitää tehdä kalmasiivous, pitää remontoida. Siksi joidenkin kalmasiivoajien kannattaisi opiskella remonttialalle.

Jotkut yritykset ja tahot voivat järjestää koulutuksia, joissa opetetaan miten käsitellään vaarallisia jätteitä tai käytetään erikoisia kalmasiivouksenkin vaatimia puhdistusmenetelmiä. Turvallisuusprotokollien opetuksesta on tässä työssä hyötyä. Näistä kaikista lisää seuraavissa kohdissa. Aloitetaan ensin siivoojan peruskoulutuksen tärkeydestä.

Siivoojan peruskoulutus on tärkeä osa kalmasiivouksen ammattia

Kalmasiivous on osittain perussiivousta. Siksi siivoojan koulutuksestakin on suurta apua, jos toimii kalmasiivoojana. Ammattisiivoojan työtä ei pysty tekemään, jos siihen ei ole saanut koulutusta. Siivoojan koulutuksessa oppii esimerkiksi:

  • siivoukseen tarvittavista työvälineistä
  • hygieniasta
  • oikeanlaisista työtavoista
  • siivouksessa käytettävistä kemikaaleista

Siivouksessa käytetään monenlaisia työvälineitä, joista osa vaatii kunnon perehdyttämisen. Hygienia-asiat ovat tärkeä osa koulutusta, jotta kaikki tulee siivottua hygieenisellä tavalla ja täydellisesti, jotta paikassa on turvallista oleilla. Oikeanlaiset työtavat ovat tehokkaita ja ne säästävät työntekijää. Siivoja joutuu käyttämään työssään erilaisia kemikaaleja, joista saadaan tietoa siivoojan koulutuksessa. Silloin siivooja tietää esimerkiksi millaiset aineet sopivat minkäkin paikan siivoamiseen. Kalmasiivoja saattaa joutua kohtaamaan työssään vaarallisia aineita ja jätteitä, joista lisää seuraavassa kohdassa.

Vaarallisten jätteiden käsittely

Biologisia vaaroja ei välttämättä näe tai haista. Kalmasiivoojan on hyvä osata käsitellä vaarallisia jätteitä oikein sekä tunnistaa biologiset vaarat sekä torjua niiden syntymistä. Kuollut on voinut sairastaa vaarallista tarttuvaa tautia, jolloin kalmasiivouksessa täytyy käyttää suojavälineitä ja -pukua.

Paikasta voi löytyä monenlaisia bakteereita ja viruksia, joilta pitää osata siivotessa suojautua. Altistuminen tapahtuu sekä pisaratartuntana että kosketuspintojen kautta. Kun peruskoulutus on hallussa, lopullisen valmistumisen kalmasiivoojan työhön saa tekemällä tätä työtä. Siitä lisää seuraavassa kohdassa.

Työssäoppiminen on tärkeää

Kun siivoamiseen liittyvät tehtävät ovat hallussa ja osaa käsitellä kaikkia riskejä, mitä tämä työ voi tuoda tullessaan, oppii vielä lisää, kun suorittaa kalmasiivoojan työtehtäviä. Vasta tämän työn tekemisen aikana saa vähitellen tietää mitä kaikkea kalmasiivooja tekee työssään. Kyseessä on raskas työ ja jos päällä pitää olla suojapuku, työnteko saattaa olla normaalia hitaampaa ja hikistä työtä. Nekin vaativat hyvää henkistä valmistautumista. Siitä lisää seuraavassa kohdassa.

Henkisesti valmistautuminen

Kalmasiivoja kohtaa työssään asioita, joihin pitää valmistautua henkisesti hyvin. Hän saattaa kohdata työnteon yhteydessä omaisia, jotka surevat tai ovat sekaisin tapahtuneesta. Heitä pitää kyetä kohtelemaan oikein. Kaikki eivät kykene siivoamaan kuolleesta tai haavoittuneesta ihmisestä jääneitä eritteitä. Paikassa voi olla verta, kalman hajua ja muita siivottavia asioita, jotka vaativat henkisesti paljon. Myös fyysisestä hyvästä kunnosta on joskus apua, josta lisää seuraavassa kohdassa.

Fyysisesti valmistautuminen

Siivoaminen on fyysistä työntekoa, joten kalmasiivoojankin työssä on apua, jos on fyysisesti hyvässä kunnossa. Paikassa, jossa kalmasiivoaminen täytyy tehdä, on voitu kamppailla. Siellä voidaan joutua nostelemaan ja siirtelemään irtaimistoa sekä tekemään raivaussiivousta. Kuolemasta on voinut aiheutua paikkaan vaurioita ja siellä on remontti edessä. Siksi remonttitaidoistakin saattaa olla kalmasiivoojalle hyötyä. Siitä lisää seuraavassa kohdassa millaista remonttia kalmasiivouskohde saattaa vaatia ja miksi.

Remonttitaitojakin voidaan tarvita kalmasiivouksessa

Kalmasiivouksessa saatetaan joutua remontoimaan pintoja ja joissakin tapauksissa rakenteitakin. Remontoimiseen liittyviä koulutuksia löytyy paljon. Niistä on suuri hyöty joissakin kalmasiivouspaikoissa. Maalauksella voidaan peittää hajuja, joita pitää saada kalmanhajuisesta tilasta pois. Kuolemasta voi aiheutua tilaan niin pahoja vaurioita, että seiniä ja lattioita pitää vaihtaa. Tässä kohti on hyvä huomauttaa, että kalmasiivoojan työ sisältää muutakin kuin perinteistä siivoamista. Se on ammatti, jota harjoittava oppii koko ajan lisää sitä myötä, kun uusia kalmasiivouskohteita tulee eteen. Sellaisille työntekijöille on tarvetta. Seuraavassa kohdassa kerrotaan millainen työllistymistilanne tässä ammatissa on.

Kalmasiivoojan työllistyminen

Kaikki eivät kykene tekemään kalmasiivoojan työtehtäviä. Heitä kuitenkin tarvitaan. Jos siivoajista on pulaa, niin uusille kalmasiivoajille olisi varmasti lisätarvetta. Jos luulet, että kykenet henkisesti raskaaseen siivoustyöhön, ota yhteyttä esimerkiksi kalmasiivousta tarjoaviin siivousyrityksiin. Saat niistä lisätietoja tämän työn tekemisestä ja siitä sopisitko sinä tähän ammattiin. Aloita ensin esimerkiksi perinteisten paikkojen siivoamisella.

Olisiko viralliselle kalmasiivoojan koulutukselle tarvetta?

Kalmasiivoojan työ on työtä, jossa tulee eteen monenlaisia, välillä todella vaativiakin, tehtäviä. Jokaisen kalmasiivoojan pitää noudattaa tarkkoja sääntöjä. Työ on niin vaativaa, että viralliselle kalmasiivoojan koulutukselle olisi varmasti tarvetta. Vaikka työhön oppii hyvin tekemällä, olisi koulutuksesta suurta apua. Se valmistaisi uusia kalmasiivoajia valmistautumaan hyvin sekä henkisestä että välillä myöskin fyysisesti raskaaseen työhön, joka saattaa sisältää vaarallisiakin työtehtäviä.